8 de marzo

Documentación

Gráfica feminista

A investigación sobre a gráfica feminista elabórase nun proceso aberto e continuado. Nunha primeira escolla achegarei o meu propio arquivo, organizado en distintas galerías e segundo os diferentes formatos. No criterio de selección do material, aínda que se teña en conta o interese de contidos, prima, neste caso, o interese gráfico.