LGTB

Documentación

Gráfica feminista

A investigación sobre a gráfica feminista elabórase nun proceso aberto e continuado. Nunha primeira escolla achegarei o meu propio arquivo, organizado en distintas galerías e segundo os diferentes formatos. No criterio de selección do material, aínda que se teña en conta o interese de contidos, prima, neste caso, o interese gráfico. 

Docu-acción
1 de Setembro de 2009
Obelisco, A Coruña

Cómo se orixinou o Día do Orgullo Gai en Galicia

Na segunda docu-acción, realizada no marco das xornadas Contra vento e marea. Verbas e pegadas dos feminismos, buscamos recuperar a historia e a orixe das primeiras manifestacións do Orgullo Gai en Galicia. Falamos das dinámicas do movemento feminista, en particular da Asamblea de Mulleres de Santiago e Coruña, tratando cuestións sobre a visibilidade e a sexualidade lésbica.